Licenser

För att sända radio på nätet behövs något som heter licenser, dessa bekostas av föreningens medlemspengar. Vi har licenserna som krävs, här nere kan du se lite fakta om dom olika bolagen som jobbar för artister och låt skrivare!

 


Fakta om STIM

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) är en svensk ekonomisk förening, som grundades 1923 för förvaltning av den ekonomiska delen av upphovsrätten till främst svensk musik för dess medlemmars – kompositörer, textförfattare och verkarrangörer, samt musikförlag – räkning. Genom avtal med liknande organisationer i andra länder förvaltar Stim också utländsk musiks rättigheter och ersättningsavtal i Sverige. I praktiken sker detta med hjälp av ”Stim-pengar” – en ersättning som alla som framför musik offentligt enligt upphovsrättslagen måste överföra till Stim för vidare årlig fördelning till verkens upphovsrättsinnehavare.

Fakta om IFPI

The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) is the organisation that represents the interests of the recording industry worldwide. It is a not-for-profitmembers’ organisation
registered in Switzerland. It operates a Secretariat based in London, with regional offices in
Brussels
, Hong Kong and Miami. Its stated mission is to promote the value of recorded music, safeguard the rights of record producers and expand the commercial uses of recorded music.[1] Its services to members include legal policy advice (lobbying), anti-piracy enforcement, litigation and regulatory affairs, market research and communications support. It has been falsely claiming videos on youtube in multiple instances, AGAINST fair-dealing laws (Obs: english text)

Fakta om Sami

Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)

Är en svenskupphovsrättsorganisation grundad 1963. Den tillvaratar artisters ochmusikers upphovsrättsliga intressen angående offentlig användning av inspelad musik och fördelar motsvarande
ersättningar. SAMI:s anslutna representeras av artister och musiker i Sverige som har medverkat vid en inspelning som är utgiven, till exempel på ett skivbolag. SAMI är den organisation som samlar in och fördelar ersättning för utövarnas (musiker och artister) räkning när inspelad musik spelas offentligt, exempelvis i butiker, på hotell, gym eller i radio och TV-kanaler. Alla artister och musiker som medverkat på en inspelning har rätt till ersättning om inspelningen används offentligt.

Har du frågor? info@partystation.org